DA Logo

การเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

ระบบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถกำหนดการเข้าถึงได้จากหลายๆ User และการเพิ่ม User เดิมที่มีอยู่แล้วในระบบ ให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ จากในระบบ DirectAdmin สามารถทำได้โดยไปที่เมนู MySQL Management > คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ > Add Existing User > เลือก User ที่มีอยู่แล้วในระบบ > Assign ระ

DA Logo

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นั้น ระบบจะกำหนดให้มีการสร้าง Username ไปพร้อมๆกันอยู่แล้ว หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลครั้งแรก เราก็จะมี User สำหรับไว้ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในทันที แต่หากต้องการสร้าง User ใหม่ขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น อนุญาตให

LINE CHAT