DA Logo

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นั้น ระบบจะกำหนดให้มีการสร้าง Username ไปพร้อมๆกันอยู่แล้ว หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลครั้งแรก เราก็จะมี User สำหรับไว้ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในทันที แต่หากต้องการสร้าง User ใหม่ขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น อนุญาตให

LINE CHAT