DA Logo

การสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อขอ SSL Certificate ในระบบ DA

การสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อขอ SSL Certificate ในระบบ DA

ถ้าใครไม่อยากใช้งาน SSL Free ที่ทางระบบ DA มีมาให้ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้บริการ SSL Certificate แบบเสียเงินนั้น จำเป็นที่จะต้องสร้าง Certificate Signing Request (CSR) เพื่อนำเอา CSR ที่ได้ไปขอ Certificate กับผู้ให้บริการออกใบรับรอง Certificate นั่นเอง เพิ่มเติม: Let's Encrypt SSL Free บนระบบ D

ประกาศสำคัญจาก บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Dot Enterprise Co., Ltd. Scam Notification Alert.


ประกาศ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ออกใบแจ้งค่าบริการปลอมและหลอกลูกค้าโอนเงินไป บัญชีม้า/หลอกลวง. กรณีทำธุรกรรมการเงิน โปรดตรวจสอบการโอนเงินทุกๆครั้ง ว่าบัญชีที่ลูกค้ากำลังโอนเงินนั้น ต้องในนาม "บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" เท่านั้น และอีเมลในระบบเราต้องเป็น @de.co.th เท่านั้น และทางเราจะส่งเมล์เรียกเก็บเงินไปยังเมล์ที่ทางลูกค้าลงทะเบียนไว้กับเรา เท่านั้น.

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
Dot Enterprise, Co. Ltd.

 

This will close in 0 seconds

LINE CHAT