DA Logo

การเพิ่มโดเมนใหม่ลง DA

การเพิ่มโดเมนใหม่ลง DA

วิธีการเพิ่มโดเมนใหม่ลงระบบ DirectAdmin (DA) ให้ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบ DA ก่อน จากนั้น ไปที่เมนู Domain Setup > Domian: กรอกชื่อโดเมนที่ได้ทำการจดโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องมี www หรือ http นำหน้า จากนั้น ในส่วนของ Options ให้เลือก Secure SSL เพื่อรองรับการใช้งาน SSL และเข้าชมเว็บไซต์

ประกาศสำคัญจาก บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Dot Enterprise Co., Ltd. Scam Notification Alert.


ประกาศ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ออกใบแจ้งค่าบริการปลอมและหลอกลูกค้าโอนเงินไป บัญชีม้า/หลอกลวง. กรณีทำธุรกรรมการเงิน โปรดตรวจสอบการโอนเงินทุกๆครั้ง ว่าบัญชีที่ลูกค้ากำลังโอนเงินนั้น ต้องในนาม "บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" เท่านั้น และอีเมลในระบบเราต้องเป็น @de.co.th เท่านั้น และทางเราจะส่งเมล์เรียกเก็บเงินไปยังเมล์ที่ทางลูกค้าลงทะเบียนไว้กับเรา เท่านั้น.

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
Dot Enterprise, Co. Ltd.

 

This will close in 0 seconds

LINE CHAT