DA Logo

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นั้น ระบบจะกำหนดให้มีการสร้าง Username ไปพร้อมๆกันอยู่แล้ว หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลครั้งแรก เราก็จะมี User สำหรับไว้ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในทันที แต่หากต้องการสร้าง User ใหม่ขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น อนุญาตให้อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว เขียนไม่ได้ เป็นต้น เราสามารถสร้าง User ใหม่ได้ใน MySQL Management > คลิกเลือกฐานข้อมูล > Create new user > กรอกข้อมูล User ใหม่ > Create

หลังจากที่เพิ่ม User ใหม่เสร็จ ระบบจะแสดงรายการ User ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ในหน้าฐานข้อมูลที่เราจัดการอยู่ และหากต้องการกำหนดสิทธิ์ ตามที่ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ว่าต้องการให้อ่านได้อย่างเดียว สามารถกำหนดสิทธิ์ของ User นั้นๆได้ที่เมนู “Modify Privileges” และติ๊กในส่วนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้