DA Logo

วิธีการลบ Sub Domain และข้อมูล

เมื่อเราต้องการลบ Sub Domain ออกจากระบบ สามารถจัดการซับโดเมนได้ที่เมนู Subdomain Management นะครับ

Subdomain Management

เมื่อเราเข้าไปที่ Subdomain Management เราจะเห็นรายการซับโดเมนทั้งหมดของเรา คลิกเลือกที่ซับโดเมนที่เราต้องการจะลบ และคลิกที่ Delete เพื่อทำการลบข้อมูล

Delete Subdomain

เมื่อคลิกที่ Delete เราจะพบกับหน้า Confirm การลบซับโดเมน และจะมีให้ติ๊กที่ “Remove Directory Content” หากเราติ๊กตรงนี้ ข้อมูลในโฟเดอร์ซับโดเมนของเราทั้งหมด จะถูกลบออกจากระบบด้วยครับ ในกรณีที่เราต้องการจะลบแค่เพียงซับโดเมนเท่านั้น และยังเก็บข้อมูลไว้อยู่ ให้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับ

Delete Subdomain and Data in Directory

เมื่อลบซับโดเมนเสร็จแล้ว เราจะไม่สามารถเข้า subname.domainname.com ของเราได้อีก ในกรณีที่เราไม่ได้ลบข้อมูลในซับโดเมนออก และต้องการกู้ระบบซับโดเมนคืนมา ให้ทำการสร้างซับโดเมนใหม่ โดยใช้ชื่อเดิมได้เลยครับ