DA Logo

การเพิ่มโดเมนใหม่ลง DA

วิธีการเพิ่มโดเมนใหม่ลงระบบ DirectAdmin (DA) ให้ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบ DA ก่อน จากนั้น ไปที่เมนู Domain Setup > Domian: กรอกชื่อโดเมนที่ได้ทำการจดโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องมี www หรือ http นำหน้า

จากนั้น ในส่วนของ Options ให้เลือก Secure SSL เพื่อรองรับการใช้งาน SSL และเข้าชมเว็บไซต์ด้วย https://

และในส่วนของ PHP Access ให้เลือก เพื่อรองรับการใช้งาน PHP Script หากเว็บไซต์ของเราไม่มี PHP Script หรือมีเฉพาะ HTML อย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน