DA Logo

การตั้งค่า Link private_html => public_html

การตั้งค่า Link private_html => public_html

วิธีการตั้งค่าสำหรับโฟเดอร์ private_html ให้มีข้อมูลเหมือนกับโฟเดอร์ publuc_html เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากระบบ DA จะมีการเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่เข้าชมด้วย https:// ไปยังโฟเดอร์ private_html และการเรียก http:// ไปยังโฟเดอร์ public_html เพราะฉะนั้น อาจจะเกิดความซ้ำซ้อนของ Script ได้

ประกาศสำคัญจาก บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Dot Enterprise Co., Ltd. Scam Notification Alert.


ประกาศ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ออกใบแจ้งค่าบริการปลอมและหลอกลูกค้าโอนเงินไป บัญชีม้า/หลอกลวง. กรณีทำธุรกรรมการเงิน โปรดตรวจสอบการโอนเงินทุกๆครั้ง ว่าบัญชีที่ลูกค้ากำลังโอนเงินนั้น ต้องในนาม "บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" เท่านั้น และอีเมลในระบบเราต้องเป็น @de.co.th เท่านั้น และทางเราจะส่งเมล์เรียกเก็บเงินไปยังเมล์ที่ทางลูกค้าลงทะเบียนไว้กับเรา เท่านั้น.

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
Dot Enterprise, Co. Ltd.

 

This will close in 0 seconds

LINE CHAT