DA Logo

การกู้คืนข้อมูล MySQL/MariaDB จากไฟล์ Backup ระบบ DirectAdmin

การกู้คืนข้อมูล MySQL/MariaDB จากไฟล์ Backup ระบบ DirectAdmin

สำหรับการสำรองข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถดูได้ตามลิงก์ https://de.co.th/backup-mysql-mariadb-directadmin เมื่อฐานข้อมูลมีปัญหา หรืออยากู้คืนข้อมูล จากไฟล์ที่เราได้ทำการ Backup เก็บไว้ สามารถทำได้ผ่านระบบจัดการ DirectAdmin เมนู MySQL Management > Upload Backup > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ Restore พร้อม

DA Logo

การเพิ่ม IP ที่มีสิทธิ์เข้าถึง MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การเพิ่ม IP ที่มีสิทธิ์เข้าถึง MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยค่า Default ของระบบ DirectAdmin ผู้ใช้งานจะสามารถเชื่อมต่อได้ภายใน localhost ของเซิฟเวอร์เท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก เช่น บ้าน ที่ทำงาน เป็นต้น หากต้องการให้สามารถเชื่อต่อฐานข้อมูลจากภายนอกได้ ต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยหมายเลข Public IP Address ปัจจุบันที่ต้องการเชื่อมต่อ (ตร

DA Logo

การลบ User ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

การลบ User ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

การดูรายการ User ที่มีสิทธิ์เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถดูได้ที่เมนู MySQL Management > คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล หากต้องการลบบาง User เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าถึง Database สามารถคลิกเลือก User > Delete (สามารถเลือกได้หลาย User พร้อมๆกัน) การลบ User ในส่วนนี้ ระบบจะไม่ได้ลบ User จริงๆออกจากระบบ เพ

DA Logo

การเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การเพิ่ม User ที่มีอยู่แล้ว ให้เข้าถึงฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

ระบบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถกำหนดการเข้าถึงได้จากหลายๆ User และการเพิ่ม User เดิมที่มีอยู่แล้วในระบบ ให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ จากในระบบ DirectAdmin สามารถทำได้โดยไปที่เมนู MySQL Management > คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ > Add Existing User > เลือก User ที่มีอยู่แล้วในระบบ > Assign ระ

DA Logo

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การสร้าง User ใหม่ สำหรับเชื่อมต่อ MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

โดยปกติแล้ว ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูล MySQL/MariaDB นั้น ระบบจะกำหนดให้มีการสร้าง Username ไปพร้อมๆกันอยู่แล้ว หลังจากที่เราสร้างฐานข้อมูลครั้งแรก เราก็จะมี User สำหรับไว้ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลในทันที แต่หากต้องการสร้าง User ใหม่ขึ้นมา เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฐานข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น อนุญาตให

DA Logo

การเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

การเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในระบบ DirectAdmin

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในกรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สามารถทำได้ในเมนู MySQL Management > คลิกที่ชื่อฐานข้อมูล > Change Password > ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ > Change การเปลี่ยนรหัสผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนั้น จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Username เดิมที่เค

DA Logo

การสำรองข้อมูล MySQL/MariaDB ผ่านทาง DirectAdmin

การสำรองข้อมูล MySQL/MariaDB ผ่านทาง DirectAdmin

วิธีการสำรองข้อมูลของระบบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านทางระบบจัดการ DirectAdmin ที่เมนู MySQL Management > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล > คลิก Download as SQL หรือ Download as Gz เราจะได้ไฟล์ข้อมูลออกมาในรูปแบบ .sql สำหรับสำรองข้อมูลไว้ได้ ทั้งนี้ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูล

DA Logo

การ Login เข้าสู่ระบบ phpMyAdmin สำหรับจัดการ MySQL/MariaDB

การ Login เข้าสู่ระบบ phpMyAdmin สำหรับจัดการ MySQL/MariaDB

วิธีการจัดการฐานข้อมูลด้วย GUI ผ่านระบบ phpMyAdmin ในระบบ DirectAdmin โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน Database สามารถล็อคอินได้ผ่านทางระบบ DirectAdmin ด้วยการคลิกที่ phpMyAdmin (เฉพาะระบบ DA เวอร์ชั่นใหม่ๆที่มีการเปิดใช้งาน Feature นี้เท่านั้น)

DA Logo

การซ่อมฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ด้วยเครื่องมือ Repair/Check/Optimize ในระบบ DirectAdmin

การซ่อมฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ด้วยเครื่องมือ Repair/Check/Optimize ในระบบ DirectAdmin

การใช้งานฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ในบางกรณี ฐานข้อมูลอาจเกิดปัญหา Table Lock หรือ มีปัญหาทางด้านประสิทธิภาพในการทำงาน เราสามารถใช้เครื่องมือในระบบ DirectAdmin ทำการ Repair/Check/Optimize ฐานข้อมูลของเราได้ โดยสามารถจัดการได้ทุกฐานข้อมูล ผ่านระบบ MySQL Management แนะนำให้ทำตามขั้นตอนการ Repair อันดับแ

DA Logo

การลบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

การลบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ใน DirectAdmin

วิธีการลบฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ออกจากระบบ DirectAdmin สามารถทำได้ผ่านระบบจัดการ MySQL Management > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการลบออกจากระบบ > Delete โปรดทราบ: หากทำการลบฐานข้อมูลออกจากระบบ ข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งหมดจะหายไปด้วย

LINE CHAT