DA Logo

การ Redirect www to non www หรือ non www to www

การ Redirect www to non www หรือ non www to www

วิธีการตั้งค่าให้ทำการ Redirect โดเมนในลักษณะดังต่อไปนี้ www. to non www. เช่น https://www.cloudhost.in.th => https://de.co.thnon www. to www. เช่น https://de.co.th => https://www.cloudhost.in.thNo redirect สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. สามารถตั้งค่าได้ในเมนู Domain Setup > เลือกโด

ประกาศสำคัญจาก บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Dot Enterprise Co., Ltd. Scam Notification Alert.


ประกาศ แจ้งเตือนมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็น บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ออกใบแจ้งค่าบริการปลอมและหลอกลูกค้าโอนเงินไป บัญชีม้า/หลอกลวง. กรณีทำธุรกรรมการเงิน โปรดตรวจสอบการโอนเงินทุกๆครั้ง ว่าบัญชีที่ลูกค้ากำลังโอนเงินนั้น ต้องในนาม "บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด" เท่านั้น และอีเมลในระบบเราต้องเป็น @de.co.th เท่านั้น และทางเราจะส่งเมล์เรียกเก็บเงินไปยังเมล์ที่ทางลูกค้าลงทะเบียนไว้กับเรา เท่านั้น.

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
Dot Enterprise, Co. Ltd.

 

This will close in 0 seconds

LINE CHAT