DA Logo

การตั้งค่า Default Domain ใน DA

วิธีการตั้งค่า Default Domain เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน เช่น FTP และเข้าไปยังโฟเดอร์ public_html จะเป็นโดเมนที่เป็นค่า Default ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังโฟเดอร์ domains ก่อน หรือตัวอย่างเช่น การเข้าใช้งาน File Manager ผ่านระบบ DA เอง หากเข้าไปยัง public_html ก็จะเป็นโดเมนหลักที่เราตั้งค่าไว้นั่นเอง

ไปที่ Domain Setup > คลิกเลือกโดเมนที่ต้องการตั้งค่า > คลิกเลือก Set as Default

สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา หากต้องการเปลี่ยนโดเมนใหม่